Bildiri Formatı

Bellek ve Kültür  Sempozyumu
5 - 7 Eylül 2013, Bilkent Üniversitesi, Ankara

1. Makale MS Word programında, Times New Roman 12 pt ile, 1.5 aralıkla yazılmalıdır.

2. Özeti 200 kelime olarak yazılmalı, ve bildirinin ana teması, araştırma yapılmış ise bulguları, ve varılan sonuç yer almalıdır.

Makale, ekler ve kaynaklar dahil, en fazla 5000 sözcükten oluşmalıdır.

“Bu konuşmamda,” “verilen süre içinde” ve benzeri ifadeler içermemelidir.

3. Makalenin bir ‘giriş’ ve bir ‘sonuç’ bölümü bulunmalıdır. Girişte makalede ne yapılacağı belirtilmeli, makale bu açıklamaya göre gelişmelidir. Sonuç bölümü ise makale içinde sunulan bilgi ve fikirlerden varılan sonucu içermelidir.

4. Türkçe dışındaki dillerden olan her sözcük italikle yazılmalı, sözcüğün Türkçe çevirisi parantez içinde verilmelidir.

5. CD’nin bütünlüğünü gözetmek üzere, Türkçe'de karşılıkları olduğu oranda Osmanlıca yerine Türkçe, batı dilleri yerine Osmanlıca sözcükler kullanmanızı (örneğin,  şart  yerine koşulpolitika yerine siyaset) öneririz; yazım için Nijat Özön’ün Büyük Yazım Kılavuzu’na başvurabilirsiniz.

6. Verilen her türlü bilginin kaynağı gösterilmelidir. Kitabı ya da makalesi kaynak olarak gösterilen her yazarın soyadı ve yılı kullanılmalıdır. Metnin içinde geçen alıntıların kaynakları parantez içinde (Yazarın soyadı, yıl, sayfa numarası) formatında belirtilmelidir. Örneğin (Kaynak, 1997: 21).

7. Dipnotlar yalnızca ek ya da açıklayıcı bilgi içindir; kaynak belirtmek için kullanılmamalıdır.

8. Eğer bir yazarın ifadesi olduğu gibi aktarılıyorsa, sözleri tırnak içinde verilmelidir. Tırnak konmadığı takdirde, yazarın fikrini ifade etmek için kesinlikle başka sözcükler kullanılmalıdır. Eğer başka bir dilden siz çeviri yapıyorsanız ‘çeviri benim’ diye belirtmelisiniz.

8. Üç satırı aşan alıntılar metnin ortasında ‘blok alıntı’ şeklinde verilmelidir.  Alıntının başında ve sonunda tırnak işareti olmamalıdır.  Alıntı tek aralıklı yazılmalıdır.

9. Metinde adı geçen kaynaklar, önce yazar soyadına göre alfabetik olarak, aynı yazar için yayım yılına göre (en erkenden en son yayımlanana) düzenlenecek olan Kaynakça’da gösterilmelidir. Kaynakçada geçen eserlerin yazımı ilke olarak aşağıdaki biçimlerde olmalıdır.

a. Kitaplar için:

Yazar soyadı, Adı. (yayım yılı). Eserin Adı. Yayım yeri: Yayınevi.

Halbwachs, Maurice. (1992). On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press.

b. Süreli yayınlarda yer alan makaleler için:

Yazar soyadı, Adı. (yayım yılı). “Makale Başlığı.” Süreli Yayının Adı, cilt numarası (sayı numarası): sayfa aralığı.

Assmann, Jan and Czaplicka, John. (1995). “Collective Memory and Cultural Identity.” New German Critique, 65 (2): 125-133.

c. Derlemelerde yer alan makale ya da bölümler için:

Yazar soyadı, Adı. (yayım yılı). “Makale/Bölüm Başlığı,” içinde Derlemenin Adı. der., Adı Soyadı. Yayım şehri: Yayınevi, sayfa aralığı.

Bruce, Vicki. (2013). “Remembering Faces,” içinde The Visual World in Memory. ed., J. R. Brockmole. New York and London: Routledge, 66-88.

10. Makalenize görsel malzeme ekliyorsanız, bunlar için gerekli izin(ler)i alabileceğinizden emin ve bu görsel malzeme baskı masrafını çok artıracaksa da maddi katkıda bulunmaya hazır olmalısınız.

 

 

  • Kobe 9 elite
  • Jordan Shoes
  • Jordan 6 retro