Sempozyum Konuları

Bellek ve Kültür başlığı altındaki konular, kişisel bellek, grup belleği ve toplumsal bellek tanımlarına göre sınıflanarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Kimlik ve bellek (Aile ve bellek; Biyografik ve otobiyografik çalışmalar; Göç, diaspora ve bellek);
  • Mekân ve bellek (Mimaride bellek ve kültür; Kent, kentleşme ve bellek; Toplumsal bellekte gecekondu, köy / kır, kent, mahalle, doğa);
  • Siyaset, iktidar ve bellek (Modernite / modernizasyon / modernizm’de bellek ve kültür; Siyasi proje olarak bellek kurgusu; Milliyetçilik ve bellek; Etnik kimlik ve bellek; Azınlıklar ve bellek; Siyasi travma ve bellek);
  • Gündelik yaşamda bellek ve kültür (Gelenekler, bellek ve kültür; Ritüeller, bellek ve kültür; Bedensel pratikler, bellek ve kültür; Eğlence / Dinlence, bellek ve kültür; Afet ve bellek; Nostalji ve bellek);
  • Toplumsal kurumlar / Kültürel ürünler ve bellek (Sanat / Edebiyat, bellek ve kültür; Dil ve bellek; Din, bellek ve kültür; Medya ve bellek; Internet ve sanal bellek).
  • Kobe 9 elite
  • Jordan Shoes
  • Jordan 6 retro