Bilim Kurulu

Prof. Dr. Afife Batur (İTÜ, Mimarlık Fakültesi),

Prof. Dr. Halil İnalcık (Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü),

Prof. Dr. İlhan Tekeli (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü),

Prof. Dr. Metin Heper (Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü),

Prof. Dr. Mustafa Pultar (Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi),

Prof. Dr. Ruşen Keleş (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi),

Prof. Dr. Tansı Şenyapılı (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü),

Prof .Dr. Uğur Tanyeli (Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü),

Prof. Dr. Zeynep Çelik (New Jersey Institute of Technology, Mimarlık Bölümü)

  • Kobe 9 elite
  • Jordan Shoes
  • Jordan 6 retro