Sempozyumun Amacı

Sempozyumun amacı, kültürel çalışmalar olarak da bilinen kültür araştırmaları alanında “bellek” ve “kültür” kavramlarını çeşitli biçimlerde bir araya getiren konularda yerleşik yargıları sorgulamak, eleştirel ve çözümleyici çalışmalar ile yeni kuram ve yöntem arayışları ortaya koyabilmektir. Sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilimi, mimarlık, kent çalışmaları, tasarım ve edebiyat disiplinlerini de içeren çok disiplinli ve disiplinler arası bir yaklaşım desteklenmektedir; toplumsal cinsiyet gözeten bir bakış açısı önemsenmektedir.

  • Kobe 9 elite
  • Jordan Shoes
  • Jordan 6 retro